Namazi i Xhumasë 1) Pozita e namazit të xhumasë mes namazeve të tjerë Si namaz, namazi i xhumasë nuk ka ndryshim nga namazet e tjerë; edhe në këtë ka kijam, kiraat, ruku, sexhde dhe ndenjje.

hidherohet ma ata persona te cilet nuk i kushtojn.

I vendit, jo mysafir. .

Vaktia e namazit.

Mund ta shprehim edhe gojari­sht.

Namazi i xhenazes ose namazi i të vdekurit falet ndryshe nga namazet e tjera. , muslimanët në mbarë botën falin në xhami ose në një vend të përshtatshëm namazin e së xhumasë. .

.

. Edhe sipas një rivajeti nga imam Ahmedi, namazi i xhumasë mund të falet edhe para kohës së drekës (zeval). Sipas imam Malikut, namazi i xhumasë mund të falet edhe pasi të ketë dalë koha e namazit të drekës.

. s.

All-llahu xhele shanuhu thotë: “O ju që keni besuar, kur bëhet thirrja për namaz, ditën e xhuma, nxitoni me zell për aty ku përmendet All-llahu (dëgjojeni hutben, faleni namazin), dhe lëreni tregtinë (dhe çdo punë tjetër).

Namazi i xhumasë falet ditën e premte në kohën e namazit të drekës dhe me xhemat.

Kur hyhet në xhami falen katër rekate sunet. I vendit, jo mysafir.

Dhe un jam ne dilem perball fjales se Allahut. Namazi i së xhumas a mund të falet në shtëpi? Gjatë pandemisë së Coronavirusi, si falet namazi i së xhumasë? Përgjigjen e gjeni këtu.

Pas deshmis (Shehadeti) kushti i dyte i fese islame eshte namazi.
.
Kujtoni shpesh Allahun, në mënyrë që të keni sukses.

Dyert e xhamisë të jenë të hapur për çdo kënd.

” (El Bekare; 238) Po ashtu Allahu xh.

Namazi – abdesti. Namazi – abdesti. Mësoni dhe printoni orarin e namazeve dhe kiblen për kurdo dhe kudo që jeni.

Para se të fillojmë namazin marrim abdes. Nuk ka as. Namazi i xhumas falet ditën e premte, në kohën e mesditës. . Namazi i së xhumas a mund të falet në shtëpi? Gjatë pandemisë së Coronavirusi, si falet namazi i së xhumasë? Përgjigjen e gjeni këtu.

Për mysafirët nuk është farz.

Vetëm me faljen e një burri ose të një gruaje, ky detyrim (farz) plotësohet. Xhumaja ose namazi i xhumasë (ar.

sh.

Përgjigjen e kësaj pyetje e gjejmë në Fetva-në e fundit, lëshuar nga Këshilli Evropian për Fetva dhe Gjurmime.

.

Mënyra e faljes së.

Zoti thotë: Përmes namazit bëni dua.